Dân Hoà Bình
Dân Hoà Bình says:
17/05/2021 23:21

Độc tài cộng sản chuyên dỡ trò như vậy để đàn áp người bất đồng chính kiến với chúng nó!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
18/05/2021 10:56

Toàn dân Việt Nam, khắp nước, khắp thế giới, đồng thanh, đồng hành, đồng tâm trong đa dạng, đa đảng, đa tài, đa năng, đa hiệu,
Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc Việt Nam
Đứng lên đáp lời sông núi.... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi Đảng là Nhà nước Búa Liềm phải chấm dứt những hành vi, hành động, hành xử vô nhân đạo, vô nhân tâm, bất công, bất chính, bất lương, vi phạm nhân quyền, vi phạm dân quyền, vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp, đối với tất cả các tù nhân hình sự, tù nhân oan, tù nhân luơng tâm vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến, vì tự do tôn giáo.

Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền làm " Hiến pháp, Luật pháp Búa Liềm " vì quyền lợi bất chính, bất minh, bất công của đảng viên.
Nhà nước Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền vi phạm " Hiến pháp, Luật pháp Búa Liềm ", vì quyền lợi bất lương, bất nhân của đảng viên.

Toàn dân Việt Nam có toàn quyền...đéo phải tuân, đếch thèm tuân...bất khúât, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động
tẩt cả các ngụy luật, ngụy định, ngụy quyết, vi hiến, bất hợp pháp, bất chính, bất công, bất nhân, bất lương của Đảng là nhà nước Búa Liềm.

Toàn dân Việt Nam, bất khuất, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt, tất bại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang