Tiếp nhận kiến nghị của người dân trên cổng thông tin điện tử

RFA
2018-06-18
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Màn hình trang web tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân của Bộ Nội Vụ
Màn hình trang web tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân của Bộ Nội Vụ
http://phananh.moha.gov.vn

Bộ Nội Vụ Việt Nam vào ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội tiến hành lễ ra mắt hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Truyền thông trong nước cho biết, hiện nay ngoài ba hình thức gửi phản ánh truyền thống qua mạng internet, qua tin nhắn với đầu số 8088 và qua tổng đài 19001547, người dân có thể gửi kiến nghị trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội Vụ tại địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn.

Theo Bộ Nội Vụ Việt Nam, với hệ thống mới được ra mắt, người dân có thể dễ dàng truy cập từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối mạng viễn thông và điện thoại cố định để gửi, theo dõi và nhận kết quả trả lời phản ảnh, kiến nghị.

Hệ thống trên được nói sẽ tiếp nhận các phản ảnh của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, hoặc không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc sai phạm của công viên chức trong việc thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời, người dân cũng có thể đề xuất những sáng kiến cải cách hành chính.

Thời hạn để xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên cổng thông tin điện tử được nói là 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin. Trong trường hợp hết hạn mà vẫn chưa xử lý được, thì định kỳ cứ 7 ngày Bộ Nội Vụ sẽ cập nhật tình hình xử lý thông qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại và tin nhắn đến cá nhân và doanh nghiệp gửi phản ảnh.

Bộ Nội Vụ cho biết mục đích của hệ thống tiếp nhận và phản hồi kiến nghị này là nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ và nâng cao chất lượng đội ngũ công viên chức.

Nhiều người dân trong nước than phiền các khiếu nại của họ về tình trạng bất công phải gánh chịu, nhất là trong lĩnh vực đất đai, không được cơ quan chức năng giải quyết mà bị đùn đẩy từ cơ quan này, sang cơ quan khác, từ cấp này đến cấp khác. Thậm chí có những người phải ra tận trung ương ‘ăn dầm, nằm dề’ ở các cơ quan tiếp công dân suốt nhiều năm trời vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Xem toàn trang