Lão nông dân
Lão nông dân says:
16/07/2021 18:30

Ủa năm ngoái lúc dịch bùng phát mạnh trên thế giới,VN tuyên bố đã chế thành công bộ xét nghiệm mà,sao bây giờ nước này nước kia tặng là sao???
Là bố láo chắc???

Anonymous says:
18/07/2021 17:28

Vccin vn ngay dên giai doan 10 tôi cung 0 giam liêu mang nhay vào dê cho tiêm

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang