Quy định 19 điều cấm của đảng viên Cộng Sản Việt Nam

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành qui định mới khá khắt khe về những điều đảng viên bị cấm làm. Thông tin này được phổ biến trên báo chí hôm 28/2, nhiều báo đăng toàn bộ bản qui định mới.
RFA
2012-02-28
Share

Theo nội dung bản qui định mới, có tới 19 nhóm sự kiện mà đảng viên không được làm và sẽ hạn chế rất nhiều những thông tin phê phán Đảng, mà gần đây nhiều cựu lãnh đạo, giới chức cao cấp về hưu phát biểu trong khi trả lời phỏng vấn, hoặc viết bài đưa lên các báo in báo điện tử.

Theo Điều 1 qui định mới thì đảng viên bị cấm nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, qui định, quyết định, kết luận của Đảng.

Trong nội dung các điều 2 và 3, đảng viên không được cung cấp, để lộ hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phát tán tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đảng viên còn bị cấm viết hồi ký không đúng sự thật hoặc kích động gây ảnh hưởng xấu.

Theo các điều 5 và 6, đảng viên không được cùng người khác ký tên tố cáo hoặc kích động người khác làm việc này. Đảng viên còn bị cấm tổ chức hoặc tham gia biểu tình đông người gây mất trật tự.    

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang