Các hồ thuỷ lợi tại Miền trung đã quá đầy

Hiện các hồ nước, hồ thuỷ lợi tại Miền trung và Tây Nguyên quá đầy và đang trong tình trạng xả lũ liên tục để điều tiết mực nước, Trung tâm Phòng chống Lụt Bão Miền Trung-Tây Nguyên cho biết như vậy.
RFA 06.10.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các hồ chứa thuỷ điện như Sê San, Serepok, Đăk Uy, Đăk Loh, Hoàng Ân…đang trong tình trạng xả lũ trong khi các hồ lớn như Buông Yong, Ea Kao ở Đăk Lăk sắp đầy dung tích thiết kế.

Theo Tuổi Trẻ online cho biết nhiều hồ vừa nêu có khả năng tràn ra gây nguy hiểm cho người dân chung quanh khu vực và hậu quả khó đoán trứơc.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang