Công bố chỉ số PAPI 2020: kiểm soát tham nhũng có cải thiện

RFA
2021-04-14
Share
Công bố chỉ số PAPI 2020: kiểm soát tham nhũng có cải thiện Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020.
hanoimoi.com.vn

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 vừa được công bố tại Hà Nội ngày 14/4. Theo đó, chỉ số ‘kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ và ‘thủ tục hành chính công’ được nói có nhiều chuyển biến. Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn nội dung báo cáo cho biết như vừa nêu cùng ngày.

Theo báo cáo, chỉ số nội dung ‘kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ năm 2020 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Có tới 18 tỉnh, thành phố có tiến bộ rõ rệt so với kết quả năm 2019. Từ đó, các tác giả báo cáo nhận định rằng kết quả đã phần nào phản ánh hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên, vẫn có 6 tỉnh có mức sụt giảm đáng kể so với năm 2019.

Trong khi đó, chỉ số ‘thủ tục hành chính công’ được nói sụt giảm, trong đó có 9/16 tỉnh, thành phố dẫn đầu ở phía Bắc, 7 ở phía Nam. Nguyên nhân được suy đoán có thể do những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện dịch vụ hành chính công hiện nay tập trung vào những lĩnh vực liên quan doanh nghiệp nhiều hơn những lĩnh vực liên quan người dân.

Đói nghèo là nội dung mà số người trả lời cho là vấn đề hệ trọng nhất vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 18% trong khảo sát. Tuy nhiên, kết quả này được nói có giảm so với con số 24% vào năm 2019.

Người dân quan ngại về môi trường cũng giảm 5% trong năm 2020 khi chỉ còn hơn 4%, so với năm 2019 là gần 9%.

Báo cáo PAPI 2020 được nói khảo sát hơn 14.700 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh thành.

8 nội dung được khảo sát bao gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang