Thu nhập bình quân đầu người một tháng của Việt Nam chưa đầy 200 đô la trong năm 2023

2024.04.30
Thu nhập bình quân đầu người một tháng của Việt Nam chưa đầy 200 đô la trong năm 2023 Một người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội hôm 30/4/2024
AFP

Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam một tháng đạt 4,96 triệu đồng (tương đương xấp xỉ 200 đô la) theo khảo sát năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Con số này tăng hơn 6,2% so với năm 2022. Tuy nhiên mức chênh lệch giàu nghèo, thành thị và nông thôn là khá lớn.

Theo khảo sát bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thu nhập bình quân đầu người một tháng trong năm 2023 ở khu vực thành thị là 6,26 triệu đồng, cao gấp 1,5 lần khu vực nông thôn là 4,17 triệu đồng.

Khu vực Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người tháng cao nhất (6,52 triệu đồng). Vùng có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,44 triệu đồng).

Tỉnh có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất là Bình Dương với 8,29 triệu đồng, tiếp theo là Hà Nội với 6,86 triệu đồng, Đồng Nai – 6,57 triệu đồng, TPHCM – 6,51 triệu đồng.

Nhóm hộ có thu nhập cao nhất chiếm 20% dân số có thu nhập cao, có thu nhập bình quân một người một tháng là 10,89 triệu đồng, cao gấp 7,5 lần so với nhóm hộ thấp nhất với thu nhập đạt 1,45 triệu đồng một người một tháng.

Theo khảo sát, quy mô hộ gia đình ở Việt Nam năm 2023 là 3,6 người một hộ.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 của Việt Nam là 3,4%, giảm 0,8% so với năm 2022. Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo nhất cả nước (10,7%). Đông Nam Bộ là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (0,3%).

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
30/04/2024 11:04

Ừ thì... thu nhập bình quân đầu người của nhân dân Việt Nam... 200 đô la... còn thì, còn thi... thu nhập bình quân đầu người...

của đảng viên, đảng trưởng, tổng đảng trưởng Việt Cộng, đảng " cụ Hồ ", lương tháng " cụ Hồ " bần cùng, lương tri " cụ Hồ " đạo chích, hành vi đạo đức " cụ Hồ " đạo tặc, tham nhũng, tham ô, tham ăn hối lộ, ăn hôi, ăn thối, ăn trên đầu dân... 200... OOO đô la.

Ừ thì... bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm nay, đảng viên, đảng trưởng, tổng đảng trưởng, đảng " cụ Hồ ", phải vất vả treo đầu dê
" Dân chủ, Dân giầu, Nước mạnh, Công bằng, Văn minh "... bán thịt chó... " Đảng chủ, Đảng giầu, Nước mất, Bất công, Bất minh ".