Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà nghiên cứu Biển Đông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Toàn dân Việt ta vui mừng và chúc mừng nhà nghiên cứu Biển Đông Trần Đức Anh Sơn đã được " Giải Phóng " để sống mãi những khoảng khắc hạnh phúc với Sự Thật, với lương tâm, lương tri, với dân tộc, vì đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách, luật pháp " bán nước, hại dân " của Đảng.

P.S. Toàn dân Việt ta, ai ai cũng biết cái đảng cầm quyền Việt Cộng, ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền này chỉ cần dùng, cần nghe những nhà nghiên cứu Biển Đông có đầu óc và gốc Tàu Cộng.

08/03/2019 23:48

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang