Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Thượng Hải Trung Quốc thăm Việt Nam

RFA
2018-04-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Châu Hán Dân và ông Hầu A Lềnh
Ông Châu Hán Dân và ông Hầu A Lềnh
tapchimattran.vn

Một đoàn cán bộ thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4 được Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tiếp tại Hà Nội.

Tin cho biết, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc đại diện phía Việt Nam tiếp đón đoàn thành phố Thượng Hải, và trình bày về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của Việt Nam trong năm 2017 cho phía đoàn Thượng Hải.

Đại diện đoàn đại biểu Thượng Hải do ông Châu Hán Dân, Phó chủ tịch Chính hiệp Thành phố Thượng Hải dẫn đầu.

Xem toàn trang