Mục tiêu Phát triển Bền vững: Việt Nam sẽ triển khai quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong

2021-03-04
Share
Mục tiêu Phát triển Bền vững: Việt Nam sẽ triển khai quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong Ảnh minh họa
AFP

Kiểm toán nhà nước Việt Nam công bố quyết định sẽ kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Báo chí nhà nước ngày 4 tháng 3 loan tin như vừa nêu. Quyết định được Kiểm toán đưa ra tại Hội nghị trực tuyến hôm 3 tháng 3, mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và tuân thủ cam kết quốc tế trong giai đoạn 2016-2020 về quản lý nguồn nước Sông Mekong.

Đồng thời, Việt Nam, trong vai trò là Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021, cũng có đề xuất thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác song song với Thái Lan, Myanmar về vấn đề vừa nêu.

Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đã được các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2015. 

Tin liên quan đến việc kiểm toán, Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành quy định về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, áp dụng với tất cả các hoạt động kiểm toán nhà nước.

Các nguyên tắc đạo đức bao gồm tính chính trực, tính khách quan, tính bảo mật, năng lực chuyên môn, tính thận trọng và tư cách nghề nghiệp.

Anonymous says:
04/03/2021 09:22

- "Kiểm toán nhà nước Việt Nam công bố quyết định sẽ kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc".

Cũng tốt, may nhờ có cái "khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc"- cho nên VN mới kiểm toán!
Ngoài sông Mêkong, phải kiểm toán cả các nguồn nước khác, mức độ ô niễm, nước bẩn nước sạch thế nào.
Kiểm toán cả diện tích rừng nữa, xem thực tế VN có còn rừng không.
Để mà khởi tố các Bộ Lâm nghiệp, Bộ Môi trường!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang