Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kêu gọi bỏ tục đốt vàng mã

RFA
2018-02-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đốt vàng mã tại đền chùa ở Việt Nam.
Đốt vàng mã tại đền chùa ở Việt Nam.
Courtesy: thuvienhoasen.org

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Phật tử bỏ tục đốt vàng mã tại các nơi thờ tự Phật giáo.

Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vừa ký công văn đề nghị các tăng ni tu hành ở những nơi thời phượng Phật giáo tại các tỉnh và thành phố hướng dẫn cho Phật tử loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã, cũng như các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa của đạo Phật và văn hóa dân tộc Việt Nam.

Báo giới trong nước trích dẫn lời khẳng định của Hòa thượng Tố Liên trên trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng Đức Phật Thích Ca không dạy đốt vàng mã cúng gia tiên để lý giải cho đề nghị vừa nêu.

Công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa được ban hành còn nêu rõ các tự viện là di tích lịch sử-văn hóa tổ chức lễ hội cần mang tính văn minh và tiết kiệm; các bài giảng tại tự viện cần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của các cộng đồng tín ngưỡng và tôn giáo khác.

Xem toàn trang