Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhiều công trình sắt chờ sập tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.dân đen nơi gửi Hà Ṇôi :

Nói tha lỗi, nhưng thói quen chết không chừa được của cái loại mang tên quan chức của cộng sản là Án bẫm, ỉa bậy nhưng không bao giờ chiụ chùi đít, vì họ đã được cái thứ cơ chế đảng dựa lưng, nên họ khinh thường luật và tính mạng người dân khốn khổ nai lưng nuôi họ béo nẫm. Thực tế ở Việt Nam là thế cho dù không muốn nêu ra, nhưng chẩng thể tránh.

09/06/2020 23:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang