US. CDC hợp tác với Việt Nam về an ninh toàn cầu

RFA 18.02.2014
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) vừa hoàn thành dự án thí điểm về an ninh y tế toàn cầu với Việt Nam. Dự án đã mang lại những cải thiện trong công tác phát hiện và ứng phó bệnh dịch, và có thể xem như một mô hình trong việc tăng cường an ninh y tế toàn cầu cho những khu vực khác trên thế giới.

Theo thông cáo báo chí của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ phổ biến hôm nay tại Hà Nội, An ninh y tế toàn cầu - việc làm cho thế giới an toàn và bảo đảm tránh khỏi những đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm - sẽ có được bằng cách phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các vụ dịch một cách sớm nhất và hiệu quả nhất có thể.

Được biết trong suốt thời gian 6 tháng hợp tác chặt chẽ, U.S. CDC đã làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để hiện đại hóa công tác xét nghiệm chẩn đoán đối với các tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao, phát triển các hệ thống thông tin tức thời để đáp ứng với các vụ dịch một cách nhanh chóng hơn, và cải thiện các qui trình hoạt động trong trường hợp khẩn cấp, trong đó có việc đóng gói và vận chuyển an toàn các mẫu bệnh phẩm có khả năng lây nhiễm.

Trong chương trình này, khoảng 30 cán bộ của Việt Nam đã được đào tạo trong nước, hoặc tại Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp (EOC) của U.S. CDC ở Atlanta, cũng như tại Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Xem toàn trang