Người dân Asean
Người dân Asean says:
04/12/2020 03:15

Trên thế giới duy chỉ có Trung quốc là nước ngang bướng, trịch thượng, xem thường Luật pháp Quốc tế và không tôn trọng chủ quyền nước khác. Trung quốc cho rằng Trung quốc là nước lớn không sợ bất cứ nước nào nên Trung quốc ngang nhiên xâm chiếm cho đến khi bá chủ toàn cầu.

Anonymous says:
21/01/2021 01:12

Hitler của Đức Quốc Xã ( Phát Xít Đức ) cho rằng
dân tộc Đức là dân tộc Số 1 và nước Đức phải là
bá chủ hoàn cầu.
Vì thế chiến tranh Thứ Hai đã xảy ra bắt nguồn
từ ý tưởng điên rồ này , gây tai họa cho Nhân loại.
Giới lãnh đạo T+ chắc hẳn cùng tâm trạng , nghĩ
rằng China là " Đại Hán " phải lãnh đạo toàn thế giới
bởi thế bất chấp Luật Pháp Quốc Tế cũng như Lẽ
Phải bắt nạt các nước nhỏ .... trong tương lai , khi
cảm thấy đủ sức mạnh có thể khởi động chiến tranh
với HK. , Nhật Bản ....và không ngoại trừ các cường
quốc Âu Châu như Anh, Pháp,Đức. Ấn Độ dĩ nhiên
không ra ngoài Tầm Ngắm.
Tai họa cho Nhân loại đang hứa hẹn xảy ra.
Nếu Cả thế giới không có biện pháp ngăn chận được.
.......

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang