Việt Nam chính thức loại bỏ “viên chức suốt đời”

RFA
2019.11.25
Screenshot-(771) Hình ảnh cuộc họp Quốc hội.
RFA

Quốc hội Việt Nam hôm 25/11 vừa thông qua  nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, loại bỏ các hợp đồng “viên chức suốt đời”. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, quy định chỉ ký hợp đồng có thời hạn là 12 đến 60 tháng với viên chức.

Theo truyền thông trong nước, khi thảo luận về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với công chức viên chức được tuyển dụng mới, nhiều đại biểu ý kiến đề nghị quy định các viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 2 lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như thu hút các lao động có trình độ cao. Cũng có nhiều đề nghị kéo dài thời hạn hợp đồng để phù hợp với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số công việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa Nghị quyết Trung Ương về thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới, ngoại trừ các đơn vị công tác ở vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.

Quy định này cũng chỉ áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2020. Những viên chức được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi nào về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.