Facebook Bo Bun Nem
Facebook Bo Bun Nem says:
10/04/2021 16:02

Xin gui noi dây ban Tuyên bô cua Uy ban bao vê su ven toàn lanh thô Viêt Nam cua Giao su Luât Nguyen Van Canh ...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167987856963915&id=100012581356158

Facebook Bo Bun Nem
Facebook Bo Bun Nem says:
10/04/2021 16:10

Xin cam on qui dài vui long xem lai coi tui dê phân cuôi cua tài liêu "Tuyên bô cua Uy ban bao vê su toàn ven lanh thô Viêt Nam" co dung chô không, vi tui da quên gui di truoc khi dang phân cuôi nây ....
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167987856963915&id=100012581356158

Facebook Bo Bun Nem
Facebook Bo Bun Nem says:
10/04/2021 16:13

Tui lai gui nhâm duong dân , xin gui lai ....
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1167990126963688&id=100012581356158

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang