Việt Nam dự kiến trả nợ công trong ba năm hơn một triệu tỷ đồng

RFA
2022.03.29
Việt Nam dự kiến trả nợ công trong ba năm hơn một triệu tỷ đồng Nợ công của VN trong ba năm gần 1,2 triệu tỉ đồng (Hình minh hoạ)
AFP

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2022-2024 được dự kiến gần 1,2 triệu tỷ đồng. Đó là nội dung trong tờ trình của Bộ tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (VN) về chương trình quản lý nợ công ba năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công trong năm 2022 được truyền thông Nhà nước loan trong ngày 29/3.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong ba năm là gần 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp là hơn một triệu tỷ đồng, trả nợ cho vay lại là 145.500 tỷ đồng.

Theo chương trình quản lý nợ công, Bộ Tài chính cho rằng với mức tăng bội chi ngân sách Nhà nước tối đa 240.000 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ giai đoạn 2020-2024 tối đa sẽ là khoảng hơn hai triệu tỷ đồng.

Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách Trung ương khoảng 1,3 triệu tỷ đồng; vay để trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 612.000 tỷ đồng; vay về cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 117.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết dự kiến tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 là khoảng 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,04 triệu tỷ đồng, trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 146.000 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, Bộ Tài chính dự kiến, chỉ tiêu trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước khoảng 22-23%, đảm bảo trong mức trần 25% Quốc hội phê duyệt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.