Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người Việt Nam thích Mỹ nhưng không thích chính sách của Tổng thống Trump

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phong nơi gửi USA :

Ly do rat de hieu vi Trump CAT WELFARE. Nguoi viet nam kho loi dung de song khoi can lam viec.

13/02/2018 12:41

    Reply to this comment

Thụy nơi gửi USA :

Thích hay không thì những chính sách, đường lối mà t/t Trump đã và đang làm là những gì ông đã hứa với cử tri trong kỳ bầu cử năm 2016. Ông đã làm đúng với những gì ông hứa.
Thích thì tiếp tục bầu cho ông nhiệm kỳ kế tiếp, không thích thì bầu cho người khác, t/t Mỹ hoàn toàn do dân bầu mà.

28/06/2017 09:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang