Vùng Tây Nguyên khuyến khích mở rộng diện tích cây bơ

RFA
2018-10-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Người dân mua trái bơ trong Whole Foods Market ở thành phố New York, Mỹ ngày 28/8/2017.
Người dân mua trái bơ trong Whole Foods Market ở thành phố New York, Mỹ ngày 28/8/2017.
AP

Viện Khoa Học Lâm - Nông Nghiệp Vùng Tây Nguyên khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây bơ tại địa phương này.

Thống kê cho thấy hiện tỉnh Dak Lak ở Tây Nguyên có hơn 4300 héc ta trồng cây bơ. Sản phẩm thu được không chỉ tiêu thụ nội địa mà còn xuất sang các thị trường khác gồm Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Pháp và Hòa Lan.

Trong khi đó tỉnh Dak Nong có hơn 2500 héc ta trồng cây bơ. Sản lượng trái thu hoạch được tăng lên hơn 11 ngàn 100 tấn tính đến thời điểm này trong năm. Năm ngoái con số này là hơn 4200 tấn.

Theo một dự án tái cơ cấu nông nghiệp cho vùng Tây Nguyên, thì công nghệ cao sẽ dược áp dụng trong ngành canh tác cây bơ. Đến năm 2020 sẽ có 1 ngàn héc ta được ứng dụng loại công nghiệp cao này; sau đó tăng lên.

Giới khoa học nông nghiệp cho rằng cây bơ chỉ thích hợp tại một số vùng có điều kiện đất cụ thể. Đó là các vùng tại Mexico, Indonesia, Trung Mỹ và Vùng Tây Nguyên Việt Nam. Do đó, khu vực Tây Nguyên có khả năng mở rộng diện tích canh tác cây bơ.

Xem toàn trang