Nợ nước ngoài quá hạn của Việt Nam hơn 470 triệu

RFA
2018.03.08
000_Q19M2_960.jpg Hình ảnh các container hàng ở cảng Đà Nẵng hôm 16/6/2017
AFP

Báo cáo vừa  công bố của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho thấy tính đến 31/12/2016, dư nợ nước ngoài của chính phủ Hà Nội hơn là 947 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 473 triệu USD, chiếm 39,8% nợ chính phủ.

Theo báo cáo này, có 60 dự án chuyển nợ quá hạn gồm cả gốc, lãi, phí. Hầu hết các dự án được thực hiện trước năm 2010 và sử dụng vốn không hiệu quả, trong đó dự án Vinashin có nợ quá hạn hơn 8.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, có một số dự án vay nước ngoài nhưng không được tính toán kỹ tiến độ thi công nên dẫn đến việc vẫn phải trả phí cam kết cho nhà tài trợ trong khi không thực hiện giải ngân được.

Điển hình như dự án metro vay của chính phủ Đức 137 triệu Euro, Bộ Tài Chính ký hợp đồng cho vay lại với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), hàng năm vẫn phải trả phí cam kết là 342.500 Euro.

Kiểm toán Nhà nước nêu rõ đây là trách nhiệm thuộc UBND TP.HCM.

Trong lãnh vực nợ công, theo số liệu báo cáo tổng hợp thì nợ công năm 2016 sau khi kiểm toán tăng thêm 5.000 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do một số dự án chưa kịp thời ghi nhân rút vốn nên chính phủ phải điều chỉnh chênh lệnh 5.000 tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân vốn ODA năm 2016, các tài liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy một số bộ, ngành, địa phương giải ngân vượt kế hoạch so với kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó nhiều dự án không giải ngân được hoặc giải ngân với tỷ lệ thấp ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.