Việt Nam: vẫn chưa quyết định đươc lương tối thiểu

RFA
2015-08-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Việc qui định mức tiền lương tối thiểu mới tại Việt nam vẫn chưa được hoàn tất.

Trong ngày hôm nay, Hội đồng tiền lương quốc gia đã họp đến hai lần nhưng vẫn chưa đi đến kết quả.

Ông Mai Đức Chính Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt nam nói rằng cơ quan ông đề nghị tăng mức lương tối thiểu lên 16%, tương ứng với trị giá từ 350 đến 550 ngàn đồng.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mạn và công nghiệp Việt nam thì cho rằng mức tăng 16% sẽ làm cho giá thành sản xuất của các doanh nghiệp tăng lên. Ông nói thêm là mức tăng lương tối thiểu có thể cao nhất là 10%.

Hội đồng tiền lương dự tính sẽ tiếp tục họp vào ngày 3/9 tới đây để qui định mức lương tối thiểu mới.

Xin nhắc lại là hiện nay các tổ chức công đoàn độc lập không được phép hoạt động tại Việt nam.

Trong việc họp bàn về mức lương tối thiểu, báo chí nhà nước Việt nam gọi cơ quan Tổng liên đoàn lao động của nhà nước là bên đại diện cho người lao động, còn Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam là đại diện cho giới chủ sử dụng lao động.

Ý kiến (2)
Share

Người Việt Tự Do

nơi gửi Hải Ngoại

Xin góp ý kiến với "Tổng liên đoàn lao động" và "Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam" cả hai đồng đại diện cho đãng cộng sản Cướp Sạch quyền lợi Công Nhân: cứ lấy phí bôi trơn tức tiền tham nhũng chia đều cho công nhân sức lao động sản xuất sẻ tăng và giá thành sản phẫm sẻ giảm. Mọi việc đều có lợi chỉ có đám thái thú cộng sản bán Nước mất quyền lợi. Đãng cộng sản Cướp Sạch có dám thi hành không ?

26/08/2015 05:10

Viet

nơi gửi US

Tien dong mat gia?. +, - . nhan chia = ?
Dan phai doi Dang dinh gia va tuyen bo cho hop ly. Dan phai doi cho duoc quyen loi cua minh. Khong im nua

25/08/2015 22:54

Xem toàn trang