Việt Nam: vẫn chưa quyết định đươc lương tối thiểu

RFA
2015-08-25
Share

Việc qui định mức tiền lương tối thiểu mới tại Việt nam vẫn chưa được hoàn tất.

Trong ngày hôm nay, Hội đồng tiền lương quốc gia đã họp đến hai lần nhưng vẫn chưa đi đến kết quả.

Ông Mai Đức Chính Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt nam nói rằng cơ quan ông đề nghị tăng mức lương tối thiểu lên 16%, tương ứng với trị giá từ 350 đến 550 ngàn đồng.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mạn và công nghiệp Việt nam thì cho rằng mức tăng 16% sẽ làm cho giá thành sản xuất của các doanh nghiệp tăng lên. Ông nói thêm là mức tăng lương tối thiểu có thể cao nhất là 10%.

Hội đồng tiền lương dự tính sẽ tiếp tục họp vào ngày 3/9 tới đây để qui định mức lương tối thiểu mới.

Xin nhắc lại là hiện nay các tổ chức công đoàn độc lập không được phép hoạt động tại Việt nam.

Trong việc họp bàn về mức lương tối thiểu, báo chí nhà nước Việt nam gọi cơ quan Tổng liên đoàn lao động của nhà nước là bên đại diện cho người lao động, còn Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam là đại diện cho giới chủ sử dụng lao động.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang