Bộ Tài chính công bố báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 dành cho công dân

RFA
2020.11.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
F193184.jpg Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Courtesy of Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính Việt Nam vào ngày 11/11 cho trình Quốc hội bản “báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”. Mục đích được nói nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân.

Theo báo cáo, ngân sách nhà nước năm 2021 sẽ tiếp tục siết chặt tài chính, tiết kiệm ngân sách nhà nước, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế…

Về thu ngân sách nhà nước dự kiến năm 2021 là khoảng gần 1.350 ngàn tỷ đồng, tăng 1.5% so với ước thực hiện và giảm hơn 11% so với dự đoán thực hiện năm 2020. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,5% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13% GDP.

Về chi ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí đầu tư phát triển để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế, cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và các khoản chi không cần thiết. Ngoài ra, cần đảm bảo chi phí dự phòng, dự trữ quốc gia để đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp cấp bách phát sinh trong năm.

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 được cho biết là gần 1.700 ngàn tỷ đồng, giảm 3,4% so với dự toán năm 2020. Cân đối ngân sách năm 2021 khó khăn, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ bản từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng. Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước là gần 350 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 4% GDP, dự kiến nợ công khoảng hơn 46% GDP và nợ Chính phủ khoảng 42% GDP.

Đây là lần thứ 7 Bộ Tài chính Việt Nam công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm 2015. Theo Bộ Tài chính việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm được cho là góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách tại Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.