Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam sẽ tổ chức 50 chuyến bay đưa công dân về nước

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dân cu li xuất khầu lao động :

Đưa công dân về nước miễn phí hay mỗi người phải trả tiền vé cắt cổ 1000-2000 USD?

20/07/2020 14:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang