World Bank cho Việt Nam vay 457 triệu đô la

Hội đồng quản trị Ngân Hàng Thế Giới, World Bank, hôm nay phê chuẩn khoản tín dụng trị giá 457 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam.
RFA 17.12.2011
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Bộ Tài Chính Việt Nam Bộ Tài Chính Việt Nam
RFA

Tin cho biết khoản tín dụng vừa nói được sử dụng cho các mục tiêu sau. Trước hết để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại ba thành phố Lào Cai, Phủ Lý và Vinh với nguồn tín dụng 210 triệu đô la. Nguồn tín  dụng 97 triệu đô la dành cho dự án giúp chính phủ tăng cường khả năng tiếp cận của các cộng đồng dân cư nông thôn với các thị trường, các cơ hội kinh tế phi nông nghiệp và dịch vụ xã hội. Nguồn tín dụng 150 triệu đô la còn lại dành cho dự án hỗ trợ giảm nghèo thứ 10 tại Việt Nam với mục tiêu duy trì động lực cải cách cần thiết đưa Việt Nam trở nên nước có mức thu nhập trung bình.

Khoản tín dụng 457 triệu đô la Mỹ của World Bank vừa chuẩn thuận cho Việt Nam vay có thời gian trả nợ là 25 năm. Năm năm sau khi các dự án triển khai là đến thời điểm bắt đầu trả nợ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.