Video

Miền Tây sông nước bị ô nhiễm công nghiệp

2019-07-31

Nhiều nhà máy công nghiệp tại vùng sông nước Cửu Long đang xả thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá nuôi của dân chết và gây tổn hại sức khoẻ dân chúng địa phương. Trong phóng sự sau, mời quí vị cùng đến với hai địa điểm tại hai tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang.

Xem toàn trang