Video

Điểm tin RFA tối 12.08.2019

2019-08-12

1.Tù chính trị Hồ Đức Hòa yếu đi trong tù 2.Các chuyến bay rời Hong Kong bị hủy do biểu tình

Xem toàn trang