Xem video

Việt Nam phải mạnh mẽ đối với các nước thượng nguồn Mekong dù đó là nước nào?!

2019-08-01

Thanh Trúc phỏng vấn Brian Eyler, tác giả cuốn những ngày cuối của dòng sông Mekong Vĩ Đại