Xem video

Thay đổi mới ở Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh VP Trung ương Đảng

2024-06-03

Thay đổi mới ở Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh VP Trung ương Đảng. Nhà thầu Hitachi khởi kiện, đòi gần 4.000 tỷ đồng bồi thường chi phí phát sinh từ Metro số 1. Bộ Văn hóa nói cần hơn 122 nghìn tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển văn hóa. Mỹ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với pin mặt trời Việt Nam. Doanh nghiệp Trung Quốc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam và Mexico để tránh đợt thuế mới từ Mỹ.