Video

Người thiểu số Việt Nam tị nạn tại Thái Lan: Một cổ hai tròng!

2019-12-06

Cuộc sống của các dân tộc thiểu số Việt nam sau khi tạm cư tại Thái Lan để xin tị nạn ở quốc gia thứ ba không phải dễ dàng, ngoài việc trốn tránh cảnh sát Thái, họ vẫn tiếp tục bị hăm doạ, sách nhiễu.

Xem toàn trang