Xem video

Chuyện chạy chức chạy quyền ở VN

2015-02-05

Hôm 29/1 vừa qua, tại Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng “Tôi cứ nghe bao nhiêu tỷ để vào chức nọ, chức kia nghe xót cả ruột! Nếu có chúng ta phải tìm có ở đâu chứ cứ để râm ran thế này mà không có thì oan. Ai chạy, chạy ai làm rõ, nếu không đổ hết cho công tác cán bộ thì oan cho anh em”. Nghe câu nói này của người đứng đầu hệ thống chính trị tại Việt Nam, dư luận nghĩ sao?

Từ khoá
chạy chức chạy quyền cuộc sống quanh ta

Xem toàn trang