Xem video

Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2016

2016-11-15

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tại California, Hoa Kỳ hôm 13 tháng 11 ra thông cáo công bố giải thưởng năm nay cho một tổ chức và 3 cá nhân trong nước. Hoạt động vinh danh như thế có ý nghĩa gì đối với phong trào đấu tranh tại Việt Nam?

Từ khoá
giải thưởng nhân quyền nhân quyền việt nam

Xem toàn trang