Video

Xe máy phải kiểm định khí thải: tác động toàn dân?

2020-05-26

Hơn 50 triệu xe máy sẽ phải kiểm tra định kỳ khí thải theo dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, điều này liệu có khả thi mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây.

Xem toàn trang