Video

Tin nóng RFA ngày 17.09.2020

2020-09-17

VN lên tiếng về việc Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thay hình bản đồ từ có sang không có hai quần đảo HS-TS. Anh, Pháp Đức gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Phạm Phú Quốc, bị đề xuất bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội trong tháng 11.

Xem toàn trang