Xem video

Tin nóng RFA ngày 21.07.2021

2021-07-21

Nhóm Dương Nội trong vòng lao lý: Người giữ quyền im lặng, người bị biệt giam. Anh Quốc sẽ bố trí thường trực hai tàu hải quân tại vùng biển Châu Á và đi qua Biển Đông . Bộ Ngoại giao Việt Nam: Chính sách tiền tệ theo đúng cam kết quốc tế.

Xem toàn trang