Xem video

Bến xe Đà Nẵng vắng trong ngày đầu mở cửa lại

2021-10-19

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho phép ba tuyến xe liên tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng sau bốn ngày mở cửa, bến xe vẫn trong tình trạng vắng khách. RFA ghi nhận thực tế vừa nêu trong phóng sự sau.

Từ khoá
bến xe Đà nẵng vắng trong ngày đầu mở cửa lại

Xem toàn trang