Video

Công an Hà Nội nói con cụ Lê Đình Kình "không bị liệt nửa người nữa"

2020-06-02

Ông Lê Đình Chức, con cụ Lê Đình Kình là một trong 29 người bị bắt giữ trong sự kiện ngày 9-1 ở xã Đồng Tâm được công an thành phố Hà Nội thông báo là tình hình sức khỏe có tiến triển và không còn bị liệt nửa người như khi vào trại tạm giam nữa.

Xem toàn trang