Xem video

Kinh tế tư nhân: Sự thừa nhận muộn màng

2017-05-19

Các lãnh đạo Việt Nam liên tục có những thừa nhận về đóng góp của thành phần kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Lý do vì sao?

Từ khoá
tin việt nam kinh tế tư nhân

Xem toàn trang