Xem video

Người dân vùng lũ cần gì trong lúc nguy khó?

2020-10-27

Người dân Việt Nam có đồng tình với việc làm từ thiện của các cá nhân khi những người này nhanh chóng có mặt, cứu giúp kịp thời bà con vùng lũ. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau

Từ khoá
người dân vùng lũ cần gì trong lúc nguy khó?