Xem video

Tài xế “ngán mê trận” giấy thông hành

2021-09-16

Trong văn bản Bộ Giao thông Vận tải gửi ngày 27/7 đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải lập tuyến ‘Luồng xanh’, xây dựng phần mềm để cấp Giấy nhận diện có QR Code cho các phương tiện vận chuyển hàng hoá trong thời dịch.

Từ khoá
tài xế “ngán mê trận” giấy thông hành

Xem toàn trang