Video

Dân nói “có” ô nhiễm, chính quyền nói “không”…!

2020-01-17

Một cơ sở chế biến mỡ động vật được cấp phép hoạt động gần khu dân cư đã từng bị đình chỉ hoạt động vì ô nhiễm nhưng nay lại hoạt động trở lại. Dân lên tiếng phản ứng nhưng chính quyền lại đưa ra chứng cứ cơ sở này không gây ô nhiễm. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện trên qua ghi nhận của RFA tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.

Xem toàn trang