Video

Ùn ùn bỏ ruộng nuôi cá tra: lại theo phong trào?

2018-12-28

Đã có cả ngàn héc ta diện tích lúa bị nông dân phá bỏ để đào ao ương cá tra giống ở Long An và một số tỉnh ĐBSCL. Nguyên nhân do đâu và về lâu dài sẽ gây hậu quả gì?

Xem toàn trang