Xem video

Hà Nội: Lo ngại dịch bệnh phát sinh vì ngập lụt

2018-08-02

Xã Nam Phương Tiến – huyện Chương Mỹ - Hà Nội đã gần 2 tuần nay ngập trong nước. Với diễn biến thời tiết như hiện này, chưa biết khi nào nước mới rút hết. Ngoài thiệt hại về tài sản thì nguy cơ về một ổ dịch phát sinh sau lũ là lo lắng của người dân vùng lũ.

Xem toàn trang