Video

Ký giả Úc gây quỹ giúp 4 em nhỏ Việt Nam

2016-08-28

Ký giả Úc gây quỹ giúp bốn em nhỏ Việt Nam có cha mẹ bị tù vì tội vượt biên.

Từ khoá
vượt biên thuyền nhân kỳ giả úc

Xem toàn trang