Xem video

Thị trường BĐS “đóng băng” đến bao giờ?

2020-03-25

Nhiều sàn giao dịch bất động sản ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể từ đầu năm 2020 đến nay, các chuyên gia BĐS cho rằng thị trường BĐS đang trong tình thế lâm nguy do đại dịch Covid-9. Hãy cùng chúng tôi xem qua thị trường BĐS ở Đà Nẵng với ghi nhận sau đây

Xem toàn trang