Video

“Sống chậm” chờ qua dịch ở Hà Nội

2020-03-30

Thủ tướng Việt Nam đã công bố dịch COVID-19 trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Hà Nội đang bước vào giai đoạn nguy hiểm của dịch, cuộc sống tại Hà Nội ra sao trong những ngày này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây: “Sống chậm” chờ qua dịch ở Hà Nội

Xem toàn trang