Xem video

Lênh đênh trên đất mẹ

2016-11-30

Hồ Dầu Tiếng được nhiều người biết đến bởi đó là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam và thậm chí cả khu vực Đông Nam Á nữa. Những người thích khám phá cảnh quan thiên nhiên đến Hồ Dầu Tiếng để xem công trình do thanh niên trước đây đào nên. Nay, trên một đoạn bờ hồ người ta đến không phải để ngắm cảnh mà để cứu trợ cho những người Việt nghèo từ Kampuchia hồi cư.

Từ khoá
hồ dầu tiếng lang thang kiếm sống người nghèo chênh lệch giàu nghèo

Xem toàn trang