Xem video

Tiểu thương Đà Nẵng: Mong được chích vắc-xin, miễn 100% tiền thuê mặt bằng

2021-09-15

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại các chợ truyền thống, Đà Nẵng hiện đang triển khai tiêm văc xin ngừa COVID-19 ít nhất một mũi cho toàn bộ tiểu thương. Tiểu thương tại thành phố đáng sống nhất nước đón nhận thông tin này ra sao? Phóng viên RFA ghi nhận trong phóng sự sau.

Từ khoá
tiểu thương Đà nẵng: mong được chích vắc-xin miễn 100% tiền thuê mặt bằng

Xem toàn trang