Xem video

Thanh Long “mất giá” cận Tết

2021-01-26

Cận Tết nguyên đán nhưng giá bán thanh long chỉ còn 5 đến 8 ngàn đồng 1 ký, mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế tại thủ phủ trồng thanh long Bình Thuận.

Từ khoá
thanh long “mất giá” cận tết

Xem toàn trang