Xem video

Diễn đàn khu vực Mekong tại Thái Lan

2016-11-12

Diễn Đàn Khu vực Mê kông về Nguồn nước, Lương thực và Năng lượng’ năm nay dược tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Từ khoá
diễn đàn mekong sông mekong mekong river đồng bằng sông cửu long

Xem toàn trang