Video

Đà Nẵng đi chợ “tem phiếu” thời COVID-19?

2020-08-12

Người dân Đà Nẵng cho rằng thay vì phát phiếu cho người dân đi chợ 3 ngày 1 lần chính quyền nên phát tiền cho người nghèo trong mùa Covid-19 này. mới quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Từ khoá
Đà nẵng đi chợ “tem phiếu” covid-19

Xem toàn trang